fasilitas sarana prasarana

SARANA DAN PRASARANA AKADEMI FILM YOGYAKARTA

Lab Editing

Lab Sound

Lab Scriptwriting

Lab Alat

Perpustakaan

Ruang Aula

Pendopo

Mushola

Toilet

Kantin

WhatsApp Image 2023-07-20 at 13.48.18

Tempat Parkir

Sarana Olah raga Lapangan Basket & Futsal

Lapangan Olahraga